Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410966

Gram pozitif bakterilerin çoğunu inhibe eden, enterobakterilerin tamamının üremesini destekleyen, ancak diğer Gram negatif bakteriler için selektif olarak inhibisyon sağlayan hangi agarların kullanılması önerilmektedir?


MacConkey Agar
TSI agar
XLD agar
Selenit buyyon
Edwards besiyeri

Yorumlar
  • 0 Yorum