Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493528

Aşağıdaki invazyon faktörlerinden hangisi etkeni fagositozdan ve konakçının savunma sisteminden koruyan, plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştıran ve Staphylococcus aureus tarafından sentezlenen bir enzimdir?


Koagulaz

Kollajenaz

Deoksiribonükleaz

Elastaz

Hyaluronidaz


Yanıt Açıklaması:

Koagulaz, etkeni fagositozdan ve konakçının savunma sisteminden koruyan, plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştıran ve Staphylococcus aureus tarafından sentezlenen bir enzimdir. Kollajenaz, vücudun bağlayıcı sisteminde (kas, iskelet, kıkırdak) bulunan kollajen yapıyı parçalayan bir enzimdir. Klostridium türleri tarafından sentezlenir. Diğer seçenekler ise yine invazyon faktörleri arasında değerlendirilirler fakat aradığımız cevap Koagulaz’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum