Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494299

Basit boyama yöntemlerinden hangisi ile yapılan işlemde Mikroorganizmalar mor renkte görülürler?


Karbol fuksin ile boyama

Metilen mavisi ile boyama

Kristal viyole ile boyama

Negatif boyama

Pozitif boyama


Yanıt Açıklaması:

Kristal viyole ile boyama: Hazırlanan preparat üzerine boya solüsyonundan konarak 20-30 saniye kadar beklenir. Sürenin sonunda boya dökülür, preparat su ile yıkanır, kurutulur ve immersiyon objektifi ile muayene edilir. Mikroorganizmalar bu boyama yönteminde mor renkte görülürler.

Yorumlar
  • 0 Yorum