Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494318

Antibiyotik duyarlılık testleri ve biyokimyasal identifikasyon için bakteri kolonilerinin tek tek ve izole bir şekilde elde edilmesi yöntemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Çift koloni ekimi

Kanlı agar

Filtrasyon

HEPA

Tek koloni ekimi


Yanıt Açıklaması:

Katı besiyerlerine öze ile ekimin amacı koloni morfolojisinin gözlenmesi, antibiyotik duyarlılık testleri ve biyokimyasal identifikasyon için bakteri kolonilerinin tek tek ve izole bir şekilde elde edilmesidir. Bu amaçla teşhis için laboratuvara gönderilen çoğu materyalden agarın tamamı kullanılarak yapılan bu ekime tek koloni ekimi adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum