Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494982

Antikorların immün yanıttaki etkileri ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi doğrudur?


Spesifik olmayan antikorların toksinlere bağlanarak konak hücreye tutunmalarını engellemesine toksin nötralizasyonu adı verilir.

Virüslerin konak hücreye girip çoğalabilmeleri için hücre yüzeyine bağlanmaları gerekmez.

Spesifik olmayan antikorlar bakterilerin adhezyon moleküllerini bloke ederse bu bakteriler hücrelere bağlanamaz ve patolojik etkilerini gösteremez.

Patojenik bakterilerin antikorlarla kaplandıklarında fagositoza duyarlı hale gelmelerine opsonizasyon adı verilir.

Komplement aktivasyonu sistemi mikroorganizmalara karşı savunmada direkt bir yöntemdir.


Yanıt Açıklaması:

Patojenik bakterilerin antikorlarla kaplandıklarında fagositoza duyarlı hale gelmelerine opsonizasyon adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum