Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496913

I. Peristaltik hareket ince bağırsaktaki mikroorganizma sayısını azaltır.
II. Midedeki düşük pH mikrobisidal etki gösterir.
III. Bağırsak epitel hücreleri aktif olarak sürekli yenilenirler.
Yukarıdaki bilgilerden hangi/ hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Peristaltik hareket ince bağırsaktaki mikroorganizma sayısını azaltır. Midedeki düşük pH mikrobisidal etki gösterir. Bağırsak epitel hücreleri aktif olarak sürekli yenilenirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum