Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497022

İmmunofluoresan (IF) tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Reaksiyonlar spektrofotometrede incelenebilir.

Fluoresein izotiyosiyanat en sık kullanılan florokrom boyalardır.

Direkt floresan antikor tekniği ile antikor varlığı tespit edilir.

İndirekt floresan antikor tekniği ile antijen varlığı tespit edilir.

Yöntemde enzim ile işaretli konjugat kullanılır.


Yanıt Açıklaması:

IF tekniklerinde fluoresein izotiyosiyanat (FITC) en sık kullanılan florokrom boyalardır ve reaksiyonlar fluoresan mikroskop altında görülmektedir. Yöntemde FITC ile işaretlenmiş antikor (konjugat) eklenerek inkube edilir. Direkt floresan tekniği ile antijen varlığı tespit edilirken indirekt yöntemde antikor varlığı tespit edilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum