Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497033

Aşağıdakilerden hangisi üçüncül bağlanma testleri arasında yer alır?


Nötralizasyon testleri

Viral Hemaglutinasyon Testi

Tüp Aglutinasyon Testi

Direkt Fluoresan Antikor Testi

İndirekt ELISA


Yanıt Açıklaması:

Nötralizasyon testleri üçüncül bağlanma testleri arasında yer alır. Tüp aglutinasyon testi ve viral hemaglutinasyon testi ikincil bağlanma testleri arasındadır. Direkt fluoresan antikor testi ve indirekt ELISA birincil bağlanma testleri arasında yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum