Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497050

Aşağıdakilerden hangisi serolojik reaksiyonların birincil bağlanma aşamasında gerçekleşen olaylardan sayılabilir?


Antijen ve spesifik antikor molekülünün, uygun reseptörler aracılığı ile birbirlerine bağlanmaları

Lattis formasyonunun oluşması

Antijen-antikor kompleksinin çökmesi

Antijen ve antikor moleküllerinin geri dönüşsüz bir şekilde bağlanmaları

Antijen ve bivalan yapıdaki antikor moleküllerinin reseptörleri aracılığıyla ağ benzeri bir yapı oluşturmaları


Yanıt Açıklaması:

Serolojik reaksiyonların birincil bağlanma aşaması denilen basamakta öncelikle antijen ve ona özel antikor molekülü, reseptörler aracılığı ile birbirlerine bağlanırlar. Geri kalan şıklar ikinci basamakta olan olaylardan parçaları içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum