Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410975

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Mantarlar fotosentez yapamazlar.
Mantarlar  ışığın olmadığı ortamlarda üreme ve gelişme gösterebilirler.
Mantarlar genellikle oksijenin bulunduğu aerobik ortamlarda gelişirler ve ürerler.
Yüksek nem mantarların üremesini olumsuz etkiler.
Mantarlar çeşitli enzimler sentezleyerek çevredeki gıda maddelerini ayrıştırabilir ve bunlardan faydalanırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum