Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493343

Bakterilerde traskripsiyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Transkripsiyon işlemi DNA polimeraz enzimi tarafından gerçekleştirilir.

DNA’dan RNA sentezi işlemidir.

DNA replikasyonundaki gibi bir başlatıcı nükleotid dizisine gereksinim yoktur.

Transkripsiyon sonucu mRNA oluşur.

Sentezlenen mRNA proteinleri kodlar.


Yanıt Açıklaması:

Replikasyon süreci içinde aynı zamanda DNA molekülünden trankripsiyon denen bir işlemle bir master RNA molekülü sentez edilir. Transkripsiyon işlemi RNA polimeraz enzimi tarafından gerçekleştirilir. RNA polimerizasyonu da denen transkripsiyon işlemi için DNA replikasyonundaki gibi bir başlatıcı nükleotid dizisine gereksinim yoktur. Bu nedenle transkripsiyondan çok daha basit bir süreçtir. Transkripsiyon sonu oluşan bir ulak RNA (mesenger RNA; mRNA) molekülüdür. Bu mRNA molekülünde köken aldığı DNA parçasındaki genlerin kodladığı proteinlerin hangi proteinler olduğu şifreli durumdadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum