Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493615

Aşağıdakilerden hangisi humoral faktörlerden değildir?


Properdin

İnterferon

Defensin

Antikor

Antijen


Yanıt Açıklaması:

Humoral faktörler; properdin, interferon, defensinler, do¤al antikorlar ve komplementtir.

Yorumlar
  • 0 Yorum