Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496987

Antijen veya antikor titresinin belirlenmesi amacı ile uygulanan aglütinasyon test türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çabuk lam aglütinasyon testi

Tüp aglütinasyon testi

Seminal plazma aglütinasyon testi

Vaginal mukus ile aglütinasyon testi

Pasif aglütinasyon testi


Yanıt Açıklaması:

Tüp aglutinasyon testleri antijen veya antikor titresinin belirlenmesi amacı ile uygulanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum