Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497443

Gram pozitif ve Gram negatif hücre duvarı farklılığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı daha kalındır.

Gram negatif bakterilerin hücre duvarında teikoik asit bulunur.

Gram negatif bakterilerin hücre duvarında peptidoglikan ve LPS bulunur.

Hücre duvarı yok edildiğinde Gram pozitif bakterilerde protoplast form oluşur.

Hücre duvarı yok edildiğinde Gram negatif bakterilerde sferoplast form oluşur.


Yanıt Açıklaması:

Gram pozitif bakterilerde hücre duvarı yapısının Gram negatif bakterilere göre daha kalın olduğu doğru bir ifadedir. Bunun yanı sıra teikoik asit yapısı yalnızca Gram pozitif bakterilerde bulunan bir yapıdır ve Gram negatiflerde bulunmaz. Buna karşılık olarak LPS yapısı da sadece Gram negatif bakterilere özgü bir yapıdır. Bakterilerde hücre duvarı mekanik veya kimyasal yollarla giderilmesi durumunda ise Gram pozitif bakterilerde protoplast, Gram negatif bakterilerde sferoplast formlar oluşur. Yanlış olan ifade “Gram negatif bakterilerin hücre duvarında teikoik asit bulunur” ifadesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum