Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1133092

PCRtekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Başlangiçtaki DNA miktarının fazlalığı, PCR tekniği ile elde edilen DNA miktarının daha fazla olmasını garantiler.

II.Teknikte gerekli olan işaretli Prob DNA ile DNA zincirinin kopyaları PCR tekniği ile kolayca elde edilir.

III.Teknik için gerekli aşamalar: 95 0C’de 15 saniye-1 dakika denatürasyon, 55 0C 15 saniye-2 dakika hibridizasyon, 72 0C 15 saniye-3 dakika DNA sentezi şeklide gerçekleşir.

IV.PCR neticesinde sadece DNA zinciri çoğaltılabilir, direkt RNA zinciri çoğaltılamaz.

V.PCR tekniği ile elde edilen DNA çift ipliklidir.


I,III,V    

II,IV,VI 

III,IV,V 

Yalnız V

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum