Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #411793

Aşağıdakilerden hangisi lenfosit seri hücresi değildir?


Nötrofil
T lenfosit
B lenfosit
Plazma hücresi
NK hücre

Yorumlar
  • 0 Yorum