Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493444

Plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştıran invazyon faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Sitolizin

Lesitinaz

Koagulaz

Kollajenaz

Fibrinolizin


Yanıt Açıklaması:

Sitolizinler, hücreleri eriten enzimlerdir. Lesitinaz, hücrelerin plazma membranında bulunan lesitini parçalar. Kollajenaz, vücudun bağlayıcı sisteminde bulunan kollajen yapıyı parçlayan enzimdir. Fibrinolizin, pıhtılaşmış plazmayı eriten enzimdir. Koagulaz ise, plazmadaki fibrinojeni koagule eden (pıhtılaştıran) bir enzimdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum