Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494595

Aşağıdakilerden hangisi fagositoz yaparak ve nonspesifik bağışıklıkta önemli rol oynayan hücrelerdendir?


Eozinofil

Makrofaj

Lenfosit

Bazofil

NK hücreleri


Yanıt Açıklaması:

Myeloid seri hücreleri içinde nötrofiller, eosinofiller, bazofiller ve makrofajlar yer alır. Nötrofiller ve makrofajlar fagositoz yaparlar ve nonspesifik bağışıklıkta önemli rol oynarlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum