Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496789

Mide asitliği ağız yoluyla giren mikroorganizmaların barsağa ulaşmasını önleyen önemli bir engeldir. Bu süreçte pH seviyesinin mikrobisidal etkisiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


pH 2-3 arası yüksek, pH 2 altı tamdır

pH 3-4 arası yüksek, pH 3 altı tamdır

pH 4-5 arası yüksek, pH 5 altı tamdır

pH 5-6 arası yüksek, pH 5 altı tamdır

pH 6-7 arası yüksek, pH 6 altı tamdır


Yanıt Açıklaması:

Mide asitliği ağız yoluyla giren mikroorganizmaların barsağa ulaşmasını önleyen önemli bir engeldir. Düşük pH direk olarak mikrobisidal etki gösterir. Bu etki pH 3-4 arasında oldukça yüksek, pH 3’ün altında ise tamdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum