Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496982

Deney hayvanı, hücre kültürü veya embriyolu yumurta gibi canlı ortama ne ad verilir?


İn vitro

İn vivo

Spesifite

Sensitivite

Patojenik mikroorganizma


Yanıt Açıklaması:

İn vitro, laboratuar ortamı veya yapay olarak oluşturulan ortamdır. İn vivo, deney hayvanı, hücre kültürü veya embriyolu yumurta gibi canlı ortamdır. Spesifite, bir serolojik testin gerçek negatif sonuçları verme yeteneğinin ölçüsüdür. Sensitivite, bir serolojik testin gerçek pozitif sonuçları verme yeteneğinin ölçüsüdür. Patojenik mikroorganizma, hastalık yapma yeteneği olan mikroorganizmadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum