Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496983

Temeli antijenlerin biyolojik aktivitelerinin spesifik antikorlar tarafından nötralize edilmesine dayanan, iki aşamada uygulanan testlere ne ad verilir?


Proteksiyon testleri

Yavaş tüp HA testi

Çabuk lam HA testi

Nötralizasyon testi

Tüp aglütinasyon testi


Yanıt Açıklaması:

Nötralizasyon testlerinin temeli antijenlerin biyolojik aktivitelerinin spesifik antikorlar tarafından nötralize edilmesine dayanır. Test iki aşamada uygulanır. İlk aşamada bilinen antijen ile şüpheli serum in vitro koşullarda bir araya getirilerek inkübe edilir. İkinci aşama in vivo koşullurda gerçekleşir. Bu amaçla ilk aşamada reaksiyona giren karışım deney hayvanı, embriyolu yumurta, hücre kültürü gibi canlı bir ortama verilir ve inkübe edilir. Sonuçta canlı ortamlarda bir değişiklik gözlenmemesi şüpheli serumda antikor bulunduğunu ortaya koyar.

Yorumlar
  • 0 Yorum