Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1277085

Aşağıda verilen ve tüpte dilüsyon metodu ile ilgili bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Bir seri katlı sulandırım tüpüne ihtiyaç vardır.

II.Her tüpte eşit miktarda sıvı besiyeri, ve inoküle edilen mikroorganizma miktarı vardır.

III.Her tüpteki antimikrobiyal etkili madde miktarı eşittir.

IV.Eklenen mikroorganizma miktarı, dilüsyon oranı arttıkça azalır.

V.Dilüsyon oranı arttıkça mikrobiyal üreme miktarı artar.

VI.Minimal inhibitor miktarı içeren tüp, üremenin görülmeye başladığı tüpten bir önceki tüptür.

VII.Kemoterapötik maddenin bakterisidal etkisi MİK tüpünden anlaşılır.


I,III,V,VII

IIII,IV,VI

III,VII

I,II,V,VI

IV,VII


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum