Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1279990

Aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisi bakteri hücre duvarı üzerine etkilidir


Amfoterisin B

Rifampisin

Tetrasiklin

Penisilinler

Griseofulvin


Yanıt Açıklaması:

Hücre duvarı sentezine mani olan antibiyotikler, bakterilerin pepdidoglikan sentezinin polisakkarit zincirleri arasındaki bağlantının oluşmasını engelleyerek hücre duvarı sentezini engellerler. Bu ilaçlar, daha önceden hücre duvarı oluşmuş bakteriler üzerine etki etmezler. Bu grup antibiyotikler arasında penisilinler, yarı sentetik penisilinler, basitrasin, sikloserin, ampisilin, karbesilin, metislin, sefalosporin ve vankomisin gibi ilaçlar sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum