Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410969

Aşağıdakilerden hangisi mantar koloni tiplerinden değildir?


Miselyal Koloniler
Spor Benzeri Koloniler
Membranöz Koloniler
Granüler Koloniler
Pleomorfik Koloniler

Yorumlar
  • 0 Yorum