Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #417900

Radial immunodiffuzyon Tekniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  


Jel ortamında uygulanan bir tekniktir.
Diğer adı “Mancini Yöntemi” dir.
Miktar tayini yapılamaz.
Kan serumundaki IgG, IgM ve lizozim bu yöntemle saptanabilir.
İkincil bağlanma testlerinde kullanılan bir tekniktir.

Yorumlar
  • 0 Yorum