Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493846

Antibiyotiklerin bakteriler üzerinde etkileri farklı mekanizmalar ile ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu mekanizmalardan değildir ?


Hücre duvarı sentezine mani olanlar

Sitoplazmik membran üzerine etkili olanlar

Protein sentezine mani olanlar

Nükleik asit üzerine etkili olanlar

Yağ yıkımına mani olanlar


Yanıt Açıklaması:

Antibiyotiklerin bakteriler üzerinde etkileri farklı mekanizmalar ile ortaya çıkar. Bu mekanizmalar aşağıda sıralanmıştır.
1. Hücre duvarı sentezine mani olanlar
2. Sitoplazmik membran üzerine etkili olanlar
3. Protein sentezine mani olanlar
4. Nükleik asit üzerine etkili olanlar

Yorumlar
  • 0 Yorum