Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494729

I. Lenfositlerin gelişiminden, değişiminden sorumludurlar.
II. Yenidoğanlarda en büyük relatif hacime sahiptirler.
III. Vücuda antijenik uyarım olmazsa normal gelişmelerini tamamlayamazlar.
IV. Yenidoğan dönemde vücuttan çıkartılmaları halinde, yürüttükleri fonksiyonlarda önemli kayıplar olur.
V. Antijene karşı immun yanıtın geliştirilmesinden sorumludurlar.
Yukarıda verilen primer lenfoid organlar ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II, IV

II, III, V

I, II, IV, V

III, V

I, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Primer lenfoid organlar, lenfositlerin gelişiminden, değişiminden sorumludurlar. Yenidoğanlarda en büyük relatif hacime sahiptirler. Vücuda antijenik uyarım olmazsa dahi normal gelişmelerini tamamlayabilirler. Antijene karşı immun yanıtın geliştirilmesinden sorumlu olan ve bunun için uygun ortam sağlayan organlara ise sekonder lenfoid organlar denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum