Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494864

Aşağıda fagositoz ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Lenfoid seriye bağlı sitotoksik hücreler tarafından yapılır

Enfeksiyon etkenlerinin vücuttan uzaklaştırılmasında önemlidir

Fagositoz yapan mononükleer hücreler bazofillerdir

Fagositler mikroorganizma ya da antijene karşı özelleşmişlerdir

Fagositoz spesifik bir bağışıklık mekanizmasıdır


Yanıt Açıklaması:

Vücuda giren bir mikroorganizmanın veya yabancı maddenin belirli immun sistem hücreleri tarafından yakalanarak yutulmasına fagositoz denir. Bu olay infeksiyon etkenlerinin etkisiz hale getirilmesi ve vücuttan uzaklaştırılması için en önemli erken savunma mekanizmalarından birisidir. Fagositoz olayı, myeloid seriye bağlı polimorfnükleer hücreler ve mononükleer fagositik hücreler tarafından gerçekleştirilir. Aktif olarak fagositoz yapan polimorfnükleer hücreler, nötrofiller ve eozinofiller, mononükleer hücreler ise makrofajlardır. Fagositoz nonspesifik bir bağışıklık mekanizmasıdır; fagositler mikroorganizma veya antijene göre özelleşmemişlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum