Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496930

Antijen mast hücrelerinin üzerindeki IgE’ye bağlandığında mast hücre granüllerinden hangi maddeler ortama boşaltılır?


Vazoaktif

Vazokonstrüktif

Sitotoksik

Bakteriyositatik

Fungistatik


Yanıt Açıklaması:

Antijen mast hücrelerinin üzerindeki IgE’ye bağlandığında mast hücre granüllerinden Vazoaktif maddeler ortama boşaltılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum