Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1216003

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin virulensına neden olan adezyon faktörlerindendir?


Koagulaz

Lipoteikoik asit

Sitolizin

Hyoluronidaz

Streptokinaz


Yanıt Açıklaması:

Bakterilerde bulunan glikokaliks yada kapsül, S katmanı, Slime tabaka (mukoid yapı), M proteini, teikoik ve lipoteikoik asit gibi yapılar da adezyon molekülleri
gibi görev yaparlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum