Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1229229

Mikroorganizmal enfeksiyon hastalıklarında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Absorpsiyon-invazyon-penetrasyon-yangı

Adsorpsiyon-penetrasyon-invazyon-alerji

Adsorpsiyon-penetrasyon-intoksikasyon-otoimmün hastalık

Penetrasyon-alerji-intoksikasyon-yangı

Penetrasyon-invazyon-sepsis-alerji


Yanıt Açıklaması:

Adsorpsiyon-penetrasyon-invazyon-alerji

Yorumlar
  • 0 Yorum