Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #417902

I.Komplement fikzasyonII.ELISAIII. ImmunofluoresanIV. RadioimmunoassayYukarıdakilerden hangileri birincil bağlanma testlerindendir?


I-II
I-III
I-II-IV
II-III-IV
Yalnız II

Yorumlar
  • 0 Yorum