Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493016

Tek karakteristik bir morfoloji göstermeyen, birden fazla morfoloji gösteren bakteriler nasıl adlandırılır?


Pleomorfik

Çomak

Basil

Kok

Kokobasil


Yanıt Açıklaması:

Pleomorfik bakteriler, tek karakteristik bir morfoloji göstermeyen, birden fazla morfoloji gösteren bakterileri ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum