Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493648

Aşağıdaki özelliklerden hangisi endotoksinlere aittir?


Protein yapısındadır

Konak hücrede spesifik reseptörlere bağlanır

Toksoid hale dönüşür

Genellikle ekstrakromozomal genlerle yönetilirler

Bakterinin ölümünden sonra ya da üremeleri esnasında ortaya çıkar


Yanıt Açıklaması:

Endotoksinler bakterilerin ölümünden sonra ya da üremeleri esnasında ortaya çıkar.

Yorumlar
  • 0 Yorum