Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494435

Protistalar içerisinde mantarlara benzeyen dış yüzeyleri cıvık, sümüksü bir tabaka ile kaplı cıvık mantar olarak da adlandırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?


Slime molds

Myxomycota

Zygomycetes

Fungi

Chromısta


Yanıt Açıklaması:

Protistalar içerisinde mantarlara benzeyen dış yüzeyleri cıvık, sümüksü bir tabaka ile kaplı cıvık mantar olarak da adlandırılan grup slime molds ‘tur.

Yorumlar
  • 0 Yorum