Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494872

Aşağıdakilerden hangisi fagositler tarafından yutulan mikroorganizmaları sindirmede görevli enzimlerden birisidir?


Karbonik anhidraz

Katalaz

NADPH-oksidaz

Sitokrom C oksidaz

Beta laktamaz


Yanıt Açıklaması:

Respiratorik yıkım ile ilgili reaksiyonlar mikroorganizmanın hücreye bağlanmasından birkaç saniye sonra başlar ve fagozom membranında devam eder. Reaksiyonlar, bir membran enzimi olan NADPH-oksidaz ile başlar, süperoksit dizmutaz ve miyeloperoksidaz enzimlerinin çalışması ile devam eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum