Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496963

Aşağıdakilerden hangisi serolojik testlerin kullanılma amaçlarından biri değildir?


İnfeksiyöz hastalıkların tedavisi

Aşılama öncesi maternal antikor düzeyinin belirlenmesi

Humoral immun yetmezliklerin belirlenmesi

Antijen moleküllerinin tiplendirilmesi

Antikor moleküllerinin tiplendirilmesi


Yanıt Açıklaması:

Serolojik testlerin kullanılma amaçları:
-İnfeksiyöz hastalıkların tanısı,
-Aşı programlarının düzenlenmesi amacı ile aşılama öncesi maternal antikor düzeyinin belirlenmesi ve aşı uygulamalarından sonra koruyucu bağışıklığın saptanması,
-Humoral immun yetmezliklerin belirlenmesi,
-Vucut dokularında veya kan, lenf vb. vucut sıvılarında antijen varlığının saptanması,
-Antijen ve antikor moleküllerinin tiplendirilmesidir.
Serolojik testler infeksiyoz hastalıkların tedavisinde değil tanısında kullanılır. Doğru yanıt A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum