Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497077

I. Aranan antikora spesifik bilinen antijenin polisteren yüzeylere bağlanmasının sağlanması
II. Fazla antijenin yıkama işlemi ile uzaklaştırılması
III. Şüpheli serumun eklenmesi ve uygun süre boyunca inkübe edilmesi
IV. Yıkama işleminin uygulanarak antijenle bağlanmış antikorlar ortamda kalırken bağlanmammış antikorların uzaklaştırılması
V. Konjugatın eklenmesi ve inkübasyondan sonra yıkama
VI. Enzim substratı katılarak oluşan reaksiyonun görülebilir olması sağlanır.
İndirekt ELISA'nın yukarıdaki maddelerde verilmiş olan aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I, II, III, IV, V

I, II, IV, III, V

II, I, IV, III, V

II, I, IV, V, III

I, II, IV, V, III


Yanıt Açıklaması:

Bu yöntemde; ilk aşamada aranan antikora spesifik bilinen antijenin polisteren yüzeylere bağlanması sağlanır. Bağlanmamış antijenler yıkama işlemi ile uzaklaştırılır. Ardından şüpheli serum eklenir ve uygun bir süre inkübe edilir. Bu dönemde eğer şüpheli serumda antikor varsa antijen ile spesifik olarak bağlanacaktır. Yıkama işlemi tekrar uygulanır, antijenle bağlanmış antikorlar ortamda kalırken bağlanmamış antikorlar uzaklaştırılır. Bu aşamada antijen antikor bağlanmasını ortaya koymak için ortama enzim ile işaretlenmiş anti-immunglobulin (konjugat) eklenir. Eklenen anti immun-globulin, serumu incelenen havyan türüne özgüdür ve bu aflamada şüpheli serumda bulunan antikorlara bağlanır. İnkübasyondan sonra tekrar yıkama işlemi uygulanarak bağlanmamış maddeler uzaklaştırılır. Son olarak uygun enzim substratı katılarak oluşan reaksiyonun görülebilir olması sağlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum