Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #76626

''Tek karakteristik bir morfoloji göstermeyen,birden fazla morfoloji gösteren bakterilere ...............denir.'' cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?


koloni
pleomorfik
diplokok
streptokok
hiçbiri

Yanıt Açıklaması: Cümledeki boşluğa B seçeneği gelmelidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum