Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1274240

Tindalizasyon nedir?


Sütün 63 °C’de 30 dakika ısıtılması ve hızlı bir şekilde soğutulması işlemidir

Sütün 72 °C’de 15 saniye ısıtılması ve hızlı bir şekilde soğutulması işlemidir

Yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları üç gün ardışık olarak günde yaklaşık 1 saat süreyle 56-70 °C’de ısıtma işlemidir

Sıvı maddelerin otoklav kullanılarak bir atmosfer basınç altında su buharının sıcaklığı 121 °C’ye  ulaştırılması ve bu değerlerde 15-45 dakika bırakılması işlemidir

Bir sıvıda ve havada partiküler yapıları tutan filtreler ile yapılan sterilizasyon işlemidir


Yanıt Açıklaması:

Yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları üç gün ardışık olarak günde yaklaşık 1 saat süreyle 56-70 °C’de ısıtma işlemidir

Yorumlar
  • 0 Yorum