Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410958

Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif mikroorganizmaları Gram negatif mikroorganizmalardan ayıran özelliklerden biri değildir? 


Düşük pH ya sahip olmaları
Büyük olmaları
Magnezyum ribonukleat  bulunması
Doymamış yağ asitlerinin fazla olması
Hücre duvarı  peptidoglikan yapısında olup miktarca daha fazla olması    

Yorumlar
  • 0 Yorum