Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493595

Hangisi endotoksinlerin genel özelliklerindendir?


Protein yapıdadırlar

Genellikle konakçıda ateş yapmaz.

Sadece gram negative bakterilerde vardır.

Spesifik reseptörlere bağlanır.

Yüksek derecede toksiktir.


Yanıt Açıklaması:

Endotoksinler sadece Gram negatif bakterilerde bulunurken ekzotoksinler hem Gram negative hem de Gram pozitif bakterilerden sentezlenirler. Ekzotoksinler protein yapıda, endotoksinler liposakkarit yapıdadır. Endotoksinler konakçıda ateş oluştururken ekzotoksinlerin ateş oluşturması çok nadirdir. Ekzotoksinler spesifik reseptörlere bağlanırken endotoksinlerin spesifik reseptörleri bulunmamaktadır. Ekzotoksinler yüksek derecede toksik özelliktedir.Endotoksinlerin toksik özelliği ise orta derecededir.

Yorumlar
  • 0 Yorum