Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494407

Aşağıdakilerden hangisi mantarlar tarafından üretilen toksik bir maddedir?


Tiamin

Aflatoksin

Riboflavin

Mikostatin

Nikotinik asit


Yanıt Açıklaması:

Mantarlar tarafından sentezlenen maddeler uzun yıllardır gıda ve tıbbi endüstrinin önemli bir parçasını oluşturur. Tiamin, riboflavin, mikostatin ve nikotinik asit gibi maddeler bunlara örnek olarak verilebilir. Ancak Aspergillus flavus’un sentezlediği aflatoksin karaciğer kanserine neden olan zararlı bir metabolittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum