Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494446

Mayaların üremesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Mayalar bölünerek ürerler

Mayalar sadece eşeyli üreme yaparlar

Olgun form oluşurken jerm tüpleri meydana gelir

Bütün mantar sporlarında flagellum bulunur

Klamidiospor eşeyli, üreme sırasında oluşan spor türüdür


Yanıt Açıklaması:

Mantarlar sporlanma (sporulasyon) yoluyla ürerler. Bu üreme aseksüel (eşeysiz) ve seksüel (eşeyli) şekilde olabilir. Sporun olgun mantara dönüşmesi sırasında sporlar su alarak şişer, bunun sonucunda dışarı doğru uzanan jerm tüpü olarak adlandırılan bir yapı belirir. Bazı mantar sporlarında flagellum bulunur. Suda yaşayan mantarlarda görülen flagellumlar, sporların hareketini ve uygun ortama yönelmelerini sağlar. Bu sporlar zoospor olarak adlandırılır. Eşeysiz üreme sırasında mantarlarda başlıca 5 tür spor oluşumuna rastlanmaktadır. Bunlar: Artrospor, Blastospor, Klamidiospor, Konidiospor ve Sporangiospor’dur.

Yorumlar
  • 0 Yorum