Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494686

Antijen bir maddenin özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Vücuda yabancı olmalıdır.

Moleküler yapı uygun olmalıdır

Molekül kompleks yapıda olmalıdır.

Çok düşük dozdaki antijenler etkili bir immun yanıt oluşturamazlar.

10.000 Daltondan küçük moleküllerin antijenik özellik taşıdığı kabul edilmektedir.


Yanıt Açıklaması:

Antijen maddeler, vücuda yabancı olmalıdır. Moleküler yapı uygun olmalıdır. Molekül kompleks yapıda olmalıdır. Çok düşük dozdaki antijenler etkili bir immun yanıt oluşturamazlar. 10.000 Daltondan büyük moleküllerin antijenik özellik taşıdığı kabul edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum