Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496763

Yenidoğanlarda maternal bağışıklık ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?


Anneden yavruya transfer edilen antikorlar vasıtası ile elde edilen aktif bağışıklığa maternal bağışıklık adı verilir.

Emilen antikorların yeni doğanların kanındaki seviyesi 1 saat içinde maksimum düzeye çıkar.

Maternal immün sistem hücreleri yavrunun immün sistemi tarafından reddedilse bile vücutta kalmaya devam ederler.

Kolostrum almayan yavrularda nonspesifik antikor sentezinin alanlara göre daha geç başladığı saptanmıştır.

Pasif maternal bağışıklıktan aktif bağışıklığa geçiş periyodu yavrunun infeksiyonlara en duyarlı olduğu dönemdir.


Yanıt Açıklaması:

Anneden yavruya transfer edilen antikorlar vasıtası ile elde edilen bağışıklık pasif bağışıklıktır. Kolostrum ile emilen antikorların yenidoğanların kanındaki seviyesi, bağırsaktan emilim işleminin özelliği nedeniyle 12- 24 saat içinde maksimum düzeye çıkar. Maternal immun sistem hücreleri, yavrunun immun sistemi tarafından reddedilene kadar vücutta kalırlar. Kolostrum almayan yavrularda nonspesifik antikor sentezinin, alanlara göre daha erken başladığı saptanmıştır. A, B, C ve D şıklarındaki bilgiler yanlıştır. Pasif maternal bağışıklıktan aktif bağışıklığa geçiş periyodu yavrunun infeksiyonlara en duyarlı olduğu dönemlerden birisidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum