Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496847

Epitel hücrelerine bağlanamayan patojenlerin vücuda zarar vermeden bağırsaktan atılmasına ne denir?


İmmün dışlama

GALT

BALT

İmmün eliminasyon

Lokal yangı


Yanıt Açıklaması:

Bağırsaktaki lenfoid foliküller, Peyer plakları ve müstakil lenfositler GALT, akciğerdeki bronşlarla ilişkili lenfoid doku ise BALT olarak nitelendirilir. IgE tarafından düzenlenen, bölgesel bir akut yangı tablosu oluşmasına dayanan savunma mekanizmasına immün eliminasyon denir. Epitel hücrelerine bağlanamayan patojenlerin vücuda zarar vermeden bağırsaktan atılmasına immun dışlama denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum