Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1215992

Aşağıdakilerden hangisi fırsatçı patojen grubuna giren mikroorganizmalardan biridir?


Yersinia pestis

Brucella abortus

Klebsiella pneumoniae

Bacillus anthracis

Mycobacterium bovis


Yanıt Açıklaması:

Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae ve Pasteurella türleri fırsatçı patojen bakterilerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum