Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1399415

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin identifikasyonunda kullanılan enzim testlerindendir?


Metil Red testi

Voges Proskauer testi

İndol testi

Koagulaz testi

Hidrojen Sülfid testi


Yanıt Açıklaması:

Koagulaz Testi
Test patojenik stafilokokların belirlenmesinde kullanılan enzimatik bir testtir.
Testte reaktif olarak taze hazırlanmış ya da ticari olarak dondurularak kurutulmuş
tavşan plazması kullanılır. Tavşan plazması bazı türler (patojenik) tarafından sentezlenen stafilokokal koagulaz enzimi tarafından fibrine dönüştürülen fibrinojeni
içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum