Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #412100

Aşağıdakilerden hangisi sitokinlerin işlevlerinden değildir?


Hücre gelişmesi
Yangı
Bağışıklık
Protein sentezi
Doku tamiri

Yorumlar
  • 0 Yorum